OM MNOMINI APS

MNOMINI APS er en rådgivningsvirksomhed med speciale inden for whistblowerordninger og GDPR. 


Virksomheden ejes og ledes af cand.jur Bjarke Scott Levinsen, der har over 7 års rådgivningserfaring fra offentlige og private virksomheder. 

Hos MNOMINI APS målretter vi altid vores rådgivning til vores kunder, så kontakt os for en drøftelse af jeres virksomheds behov.

..alle private virksomheder med flere end 50 medarbejdere skal inden udgangen af 2021 have en whistleblowerordning - vi har udviklet en komplet løsning til jer...


MNOMINI ApS tilbyder en komplet whistleblowerløsning, der blandt andet indeholder:


 • En webbaseret whistleblowerportal, hvor medarbejdere og samarbejdspartnere kan finde vejledning om indberetning, relevante politiker samt adgang til direkte digital indberetning


 • En digital indberetningsløsning, der tillader krypteret og anonym kommunikation samt krypteret upload af dokumentation 


 • Kontaktperson for interne indberetninger, der overvåger indberetningskanalerne, herunder post, telefon og digital indberetning samt håndterer og sagsbehandler eventuelle indberetninger


..vi leverer det hele til måske markedets bedste pris, så kontakt os for et uforpligtende tilbud!

SIKKERHED

Al kommunikation foregår ved brug af professionel "end to end" kryptering, så whistleblowerindberetninger kun kan læses af afsender og modtager.

ANONYMITET

Fuld anonymitet opnår vi ved at anvende et specielt indrettet beskedsystem, der ikke kræver identifikation af indberetter og som heller ikke sætter tracer-cookies på brugerens computer. 

GDPR

En whistleblowerordning drevet af GDPR specialister, så I kan have tryghed for jeres compliance. Data opbevares kun på sikre krypterede servere placeret i EU. 

FACILITERING

Whistlerblowerordningen er fuldt faciliteret - vi bemander alle indberetningskanaler (digitale, telefon, post) alle ugens dage og varetager sagsbehandlingen, så I ikke skal afsætte medarbejderressourcer til opgaven, eller i øvrigt bekymre jer om diverse lovkrav, herunder f.eks. kravet om anonymitet. 

HVORFOR VÆLGE DPO-ORDNING FRA MNOMINI?


DPO-ordningen fra MNOMINI opfylder kravene i databeskyttelseslovgivningen, så I kan have tryghed for, at jeres virksomhed opfylder DPO-kravet.


I får en DPO, der er uddannet jurist og som har 7 års erfaring inden for databeskyttelsesområdet (GDPR) i det offentlige og i det private. 


MNOMINI tilbyder en gennemsigtig og attraktiv prismodel, så I undgår uventede regninger.


Hos MNOMINI målretter vi altid vores rådgivning til den enkelte kunde, så kontakt os for et tilbud på en DPO-ordning, der er skræddersyet til jeres virksomhed.

HVILKE DPO-OPGAVER KAN MNOMINI VARETAGE?

 • Underretning og rådgivning af virksomheden og de ansatte om databeskyttelse


 • Løbende overvågning af virksomhedens overholdelse af databeskyttelseslovgivningen 


 • Rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens lovpligtige konsekvensanalyser


 • Kontaktperson for Datatilsynet samt for de registrerede, hvis data virksomheden behandler


 • Samarbejde med datatilsynet på vegne af virksomheden


 • Tilsyn med virksomhedens databehandlingsaktiviteter


 • Rapportering til virksomhedsledelsen med risikovurdering og anbefalinger til implementeringstiltag

MANGLER I OVERBLIK OVER IMPLEMENTERINGEN AF GDPR?


Mangler din virksomhed overblik over implementeringen af de nye databeskyttelsesretlige regler (GDPR), så kan MNOMINI hjælpe med kortlægning af virksomhedens databehandlingsaktiviteter, vurdere om behandlingen sker i overensstemmelse med loven samt give anbefalinger til implementeringstiltag. 


Hos MNOMINI målretter vi altid vores rådgivning til den enkelte kunde, så kontakt os for et tilbud på en compliance vurdering, der er skræddersyet til jeres virksomhed.

HVAD ER INKLUDERET I COMPLIANCE VURDERINGEN?

 • Gennemgang og kortlægning af behandlingsaktiviteter, understøttende systemlandskab samt vurdering af behandlingsgrundlag


 • Gennemgang af GDPR-dokumentation


 • Gennemgang og kortlægning af databehandlerforhold


 • Gennemgang af etablerede sikkerhedsforanstaltninger


 • Gennemgang af lovpligtige konsekvensanalyser


 • Kortlægning af virksomhedens GPDR-organisation


 • Dokumentskabeloner til virksomhedens privatlivspolitikker samt virksomhedens artikel 30 fortegnelse


 • GDPR-workshop for medarbejdere, der deltager i vurderingsarbejdet 


 • Rapport med risikovurdering og anbefalinger til implementeringstiltag

MANGLER DIN VIRKSOMHED GDPR DOKUMENTER?


MNOMINI kan hjælpe din virksomhed med udarbejdelse af GDPR-dokumentation, der er tilpasset din virksomhed og som opfylder lovens krav. 


Hos MNOMINI målretter vi altid vores rådgivning til den enkelte kunde, så kontakt os for et tilbud på en DPO-ordning, der er skræddersyet til jeres virksomhed.

HVILKE DOKUMENTER KAN VI HJÆLPE MED?

 • Privatlivspolitik for medarbejdere


 • Privatlivspolitik for kandidater


 • Privatlivspolitik for kunder/brugere


 • Databeskyttelsespolitik for virksomheden


 • Slettepolitik


 • Artikel 30 Fortegnelse


 • Databehandleraftaler


 • Samtykkeerklæringer